EUROPSKI FONDOVI I SUBVENCIONIRANO FINANCIRANJE

Tvrtka Eures d.o.o. pruža svojim klijentima uslugu podrške u svim potrebnim koracima od projektne ideje do izrade projekata, sve sa ciljem, dobivanja bespovratnih sredstava iz europskih fondova, a koja Europska unija stavlja na raspolaganje i koja će klijentu omogućiti unapređenje vlastitog poslovanja.

Također nudi Vam usluge praćenja i prijave na natječaje

Tvrtka Eures d.o.o. će za Vas:

 Pratiti regionalno, nacionalno i europsko raspisivanje i natječaje za EU fondove;

 Pružati potporu u procesu dobivanja bespovratnih sredstava, te će napraviti Analizu izvedivosti projekta

 Podnositi zahtjeve,  pripremiti potrebnu  dokumentaciju, voditi sve potrebne akcije sa s upravljačkim tijelom;

 Izvještavati o nastalim troškovima i mogućnostima za subvencije.

U razdoblju 2021. - 2027. ulaganja EU-a bit će usmjerena na pet glavnih ciljeva:

 Ulaganja za regionalni razvoj uglavnom će se usredotočiti na ciljeve 1 i 2. Između 65% i 85% sredstava ERDF-a i Kohezijskog fonda bit će dodijeljeno tim prioritetima, ovisno o relativnom bogatstvu država članica.

 Pametnija Europa kroz inovacije, digitalizaciju, ekonomsku transformaciju i potporu malim i srednjim poduzećima;

   Zelenija Europa bez ugljika zahvaljujući provedbi Pariškog sporazuma i ulaganjima u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije i borbu protiv klimatskih promjena;

 Povezanija Europa, opremljena strateškim prometnim i digitalnim mrežama;

 Socijalnija Europa koja postiže konkretne rezultate u pogledu Europskog stupa socijalnih prava i podržava kvalitetno zapošljavanje, obrazovanje, profesionalne vještine, socijalnu uključenost i jednak pristup zdravlju;

  Europa bliža građanima podržavajući lokalne razvojne strategije i održivi urbani razvoj u cijeloj EU

Tvrtka Eures d.o.o. je iskusna tvrtka, koja je dugi niz godina bila  dio grupacije  slične strukture sa sjedištem u Venetu, a sada na području Furlanije- Julijske krajine

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju  je otvorio brojne mogućnosti subjektima i tvrtkama koji posluju ili namjeravaju poslovati u ovoj državi te onima koji ovdje namjeravaju ulagati.

Mogućnosti koje utječu na gotovo sve aspekte gospodarstva, od poljoprivrede i ribarstva, turizma do vrhunskih usluga.

Pravo na dobivanje novca iz EU fondova imaju sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i građani pojedinci te njihove inicijative.

Izbor našeg pozicioniranja u Istarskoj regiji diktiran je socijalno-ekonomskim karakteristikama ovog teritorija, blizinom najproduktivnijih područja Europe, prisutnom infrastrukturom i odzivnošću lokalnih institucija da ulažu u razvoj ovog teritorija.

Europsko programiranje 2021. - 2027. Hrvatskoj nudi ogromne resurse, EU fondovi postaju sastavni dio investicijskih ulaganja poduzetnika te se kao takvi trebaju iskoristiti u što većoj mjeri.

Eures je primarna referenca za svoje klijente na putu do uspjeha, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu koje olakšava i ubrzava put do cilja.
Jadranska 51
52 470 Umag

 2021© Copyright EURES d.o.o. - Created by ProBiz